• 44C70559-32C7-457D-A0A6-BB5BB0355120
  • CEE12E5B-94F5-46C8-840E-C137D72C856A
  • 9B5B0484-4BA0-4ADD-A197-B83AFF9DACBA
  • 1B1ED80E-D978-438F-B3F7-39405491225A
  • E94DBE7C-F238-42CF-8BC9-E806D52896CA
  • EC9F4B8C-F871-4ECF-9B9B-360D842F6817
  • FFD6338E-5F95-4390-8198-0E314469405B
  • 8E3D5E54-517D-4407-92D5-5114A24C0493
  • A7103295-7D0E-42CA-9C31-B44F38023461
1

Happy Prince

韓國 Happy Prince - 方塊蔬菜 上衣

Regular price
NT$ 550.00
Sale price
NT$ 550.00
Regular price
NT$ 550.00

韓國品牌 Happy Prince 

(海外品牌名稱:KIDS CLARA)

韓國製造 ᴍᴀᴅᴇ ɪɴ ᴋᴏʀᴇᴀ 


Color -

象牙、粉


Size -
80(6-12m)、90(12-24m)、100(24m-36m)、110(36m-48m)

⚠️尺寸挑選疑問,可先詢問


23597734-E386-4AEA-8BD0-32DE83E805DAE3526BF4-D4B4-48C5-B874-49DDB7AF02917E78B2BB-3701-433E-BA5B-194961226AC2BA1A5768-EDE5-465B-A126-24A1DFD4A1B2B18ADBF1-0880-470B-99CD-1F022532B95F98D5D636-175F-46E8-ACA6-08019FFDC8509321576A-019D-4224-A489-BD77A8D64CE12ECB8491-32C3-49F7-BED8-4467E5B8C35F3E1235D4-7725-4570-80AB-96F38C3FED2DA7525D01-7061-4F8D-AF97-F50AA73FC3BBE75A76B9-B394-4D55-8B69-B28C51B6D9A9